Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy usługi dla Ciebie, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Cypru.

INFORMACJE OGÓLNE 

Ta strona jest obsługiwana przez firmę Aquatico Watches. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do zegarków Aquatico. Aquatico Watches oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony dla ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj. 

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady
wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści. 

Przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej, dokładnie zapoznaj się z regulaminem. Uzyskując dostęp lub używając jakiejkolwiek części naszej strony, akceptujesz wszelkie warunki Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub skorzystać z naszych usług. W przypadku gdy Regulamin jest uważany za ofertę, akceptacja ogranicza się wyłącznie do jego Warunków. 

Wszelkie nowe funkcje i narzędzia dodawane do obecnego sklepu również podlegają niniejszemu Regulaminowi. Możesz zapoznać się z najnowszą wersję Regulaminu na tej stronie w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub korekty jakiejkolwiek części jego warunków, informując o aktualizacjach i/lub zmianach na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Dalsze korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do strony po opublikowaniu zmian oznacza akceptację zmian, Warunków i Regulaminu.  

Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc, firmę dostarczającą nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam na sprzedaż produktów oraz świadczenie naszych usług. 

1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU ONLINE 
Akceptując powyższy Regulamin i korzystając z tej strony, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią (w swoim kraju zamieszkania) lub osobą niepełnoletnią, która przekazała nam zgodę na korzystanie z naszej strony wyrażoną przez rodzica bądź prawnego opiekuna. 

Zabrania się korzystania z naszych produktów do celów niezgodnych z Regulaminem lub niezgodnie z prawami obowiązującymi w Twoim kraju (w tym także prawami autorskimi). 

Zabrania się rozpowszechniania wirusów, szkodliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek kodu o charakterze destrukcyjnym. 
Naruszenie lub niedostosowanie się do któregokolwiek z warunków Regulaminu spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy o korzystanie z Usług. 

2. WARUNKI OGÓLNE 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie z jakiegokolwiek powodu i w dowolnym momencie. 
Oświadczasz, że rozumiesz, że Twoje treści (poza danymi karty płatniczej), mogą być transferowane bez szyfrowania i obejmować (a) przeniesienie do różnych sieci oraz (b) zmianę w celu dostosowania się do wymagań technicznych dotyczących sieci lub urządzeń. Przesyłanie danych kart płatniczych jest zawsze szyfrowane i bezpieczne. 
Oświadczasz, że rozumiesz, że nie możesz reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, a także zobowiązujesz się nie korzystać z usługi lub uzyskiwać dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, który świadczy usługi, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. 

Nagłówki użyte w niniejszej umowie pełnią wyłącznie funkcję organizacyjną tekstu i nie ograniczają ani w inny sposób nie wpływają na warunki Regulaminu. 

3. POPRAWNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I PONADCZASOWOŚĆ INFORMACJI 
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje na tej stronie internetowej, które mogą okazać się niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Treści na tej stronie służą ogólnym celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa podejmowania decyzji bez konsultacji i zapoznania się z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualniejszymi źródłami informacji. Oświadczasz, że polegasz na treściach zawartych na tej stronie na własną odpowiedzialność. 

Ta strona internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne mogą nie być aktualne i mogą być przedstawiane jedynie w celach referencyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na niej. Oświadczasz, że przyjmujesz na siebie odpowiedzialność monitorowania zmian na naszej stronie. 

4. MODYFIKACJE USŁUG I CEN 
Ceny naszych produktów mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części bądź udostępnianych treści) w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. 

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usługi. 

5. PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli ma to zastosowanie) 
Niektóre produkty i usługi mogą być dostępne wyłącznie w Internecie za pośrednictwem naszej strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonej ilości i podlegać zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów. 

Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najdokładniej przedstawiać kolory i zdjęcia produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy jednak mieć pewności, że kolory wyświetlane na twoim ekranie będą oddawane w XNUMX% właściwie.  

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości dowolnych
produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione. 

Nie gwarantujemy, że jakość wszystkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, lub że wszelkie błędy w obrębie naszej strony internetowej zostaną wyeliminowane. 

6. POPRAWNOŚĆ DANYCH ROZLICZENIOWYCH I KONTA 
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie.

Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku wprowadzenia zmian lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów. 

Zgadzasz się udostępnić nam aktualne, pełne i dokładne dane rozliczeniowe i dane Twojego konta dla wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie. Zobowiązujesz się do natychmiastowej aktualizacji danych konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów oraz dat ważności kart płatniczych, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie lub skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. 

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów. 

7. NARZĘDZIA OPCJONALNE 
Możemy oferować Ci dostęp do narzędzi innych firm, których nie jesteśmy w stanie monitorować, kontrolować ani zmieniać. 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy oferować tego typu narzędzia w stanie, w jakim są dostępne i obecne, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek warunków. Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności z tytułu lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi firm zewnętrznych. 

Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z narzędzi opcjonalnych oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej odbywa się całkowicie na Twoje ryzyko. Upewnij się, że zapoznałeś się i akceptujesz warunki, na jakich opierają się narzędzia dostarczane przez konkretnego usługodawcę zewnętrznego (bądź usługodawców zewnętrznych). 

Możemy także w przyszłości zaoferować nowe usługi i/lub inne funkcje na naszej stronie internetowej (w tym nowe narzędzia i zasoby). Wszelkie nowe funkcje i/lub usługi również będą podlegać niniejszemu Regulaminowi. 

8. LINKI ZEWNĘTRZNE 
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą zawierać materiały stron trzecich. 

Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności
za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe stron trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami stron trzecich. Dokładnie zapoznaj się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji.

Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów podmiotów zewnętrznych należy kierować do podmiotów zewnętrznych. 

9. KOMENTARZE, OPINIE I INNE TREŚCI PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW 
Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiedzieć
wszelkie uwagi. 

Możemy, ale nie ma obowiązku, monitorować, edytować i usuwać treści, które określimy za niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne; w jakikolwiek sposób naruszające czyjąś własność intelektualną lub łamiące warunki niniejszego Regulaminu. 

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub
w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e‑mail, udawać kogoś innego ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie. 

10. DANE OSOBOWE 
Udostępniając nam swoje dane osobowe za pośrednictwem naszego sklepu, akceptujesz przetwarzanie ich zgodnie z naszą Polityką prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. 

11. BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I BRAKUJĄCE INFORMACJE 
Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i
dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) . 

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Brak określonej daty aktualizacji lub odświeżenia zastosowany w serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej powinien wskazywać, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane. 

12. OGRANICZENIE KORZYSTANIA 
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości:
(a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem;
(b) nakłanianie innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem;
(c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne zarządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób;
(E) do nękania, nadużycia, zniewagę, szkody, zniesławienia, oszczerstwa, dyskredytować, zastraszyć, ani dyskryminować oparciu jedną płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność;
(f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
(g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu;
(h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób;
(i) do spamowania, wyłudzania informacji, pharmowania, pod pretekstem, pająków, indeksowania lub skrobania;
(j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; 
(k) ingerować lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia
korzystanie z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań. 

13. ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Nie gwarantujemy, że będziesz w stanie nieprzerwanie, bezpiecznie i bezbłędnie korzystać z naszej usługi w dowolnym momencie. 

Nie gwarantujemy, że wyniki, które uzyskasz na skutek korzystania z naszego serwisu, będą dokładne lub wiarygodne. 

Akceptujesz, że możemy usunąć/zawiesić każdą usługę na czas nieokreślony lub zrezygnować z niej w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.  

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak, jak są” i „w miarę dostępności” dla
użytkowania, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i
bez naruszenia. 

W żadnym wypadku firma Aquatico Watches, jej dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia ani jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne, lub wynikowe wszelkiego rodzaju szkody, w tym między innymi utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych za pośrednictwem usługi lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń
związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi z wszelkimi błędami lub pominięciami w dowolnej treści lub wszelkimi stratami lub szkodami jakiegokolwiek rodzaju poniesionymi w wyniku korzystania z usługi lub dowolnej zawartości (lub produkt) wysłane, przesłane lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. 

14. ZABEZPIECZANIE 
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Aquatico Watches oraz naszą firmę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, poniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej. 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTANOWIEŃ 
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, będzie ono mimo to zastosowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a jego niewykonalna część zostanie uznana za niepodlegającą warunkom niniejszego Regulaminu. Należy zaznaczyć, że takie ustalenie nie będzie mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. 

16. ROZWIĄZANIE UMOWY 
Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy nie przestają obowiązywać po rozwiązaniu jej. 

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas.

Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny. 

Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty
do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części). 

17. CAŁOŚĆ UMOWY 
Brak realizacji lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek z praw lub postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się go przez nas. 

Niniejsze Warunki oraz wszelkie polityki i zasady działania przedstawione przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do naszych Usług stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z naszych Usług, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne bądź pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, jednak nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu). 

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie powinny być rozpatrywane przeciwko stronie odpowiedzialnej za sporządzenie ich. 


18. ZMIANY REGULAMINU 
Możesz zapoznać się z najnowszą i aktualną wersją Regulaminu, która jest dostępna na tej stronie w dowolnym momencie. 

Zastrzegamy sobie prawo, (według własnego uznania) do aktualizacji lub zmiany jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu, informując o aktualizacjach i zmianach na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie zmian zastosowanych na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie lub uzyskiwanie dostępu do naszej strony internetowej lub usług po wprowadzeniu jakichkolwiek modyfikacji do niniejszego Regulaminu oznacza ich akceptację. 

19. DANE KONTAKTOWE 
Pytania o Warunki korzystania z usługi należy wysłać do nas na adres  info@aquaticowatch.com.